Πάρτυ για τα 35 χρόνια της Κατάληψης ΛΚ37 | Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 | 22,00

 35 χρόνια Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 στους δρόμους της μαχητικής αντίστασης, της ταξικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής αυτοοργάνωσης ΠΑΡΤΥγια τα 35 χρόνια της Κατάληψης Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 | 22,00 Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37