Συντροφική κουζίνα στην Κατάληψη ΛΚ37 | 23 Απριλίου 2023

35 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΆΛΗΨΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37στους δρόμους της μαχητικής αντίστασης, της ταξικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής αυτοοργάνωσης Συντροφική κουζίνα στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | 14,00 Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37