Μουσική βραδιά με ρεμπέτικη κομπανία | Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Μουσική βραδιά με ρεμπέτικη κομπανία | Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

ΜΟΥΣΙΚΉ ΒΡΑΔΙΑ 
με ρεμπέτικη κομπανία 

Παρασκευή 9 Ιουνη 2023 | 21,00
στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 (πλ Αμερικής)

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37

Κατάληψη ΛΚ37