Ρεμπέτικο γλέντι | Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ρεμπέτικο γλέντι | Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Προπολεμικό ρεμπέτικο
με τους Μήτσο και Αλέξη

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 | 22:00

στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Μπροστά στην επίθεση του κράτους στις καταλήψεις, 
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ

Μετά την λήξη του προγράμματος θα ακολουθήσει open jam.
Φέρτε τα όργανά σας

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37 

Κατάληψη ΛΚ37