Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 | Αντιπατριαρχικό καφενείο

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 | Αντιπατριαρχικό καφενείο

Αντιπατριαρχικό Καφενείο

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 19:00
στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 (πλ. Αμερικής)

Συντρόφισσες του Κύκλου της Φωτιάς

 

Κατάληψη ΛΚ37