Συντροφική κουζίνα στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 Κυριακή 10/11/2019

Συντροφική κουζίνα 

στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Μαγειρεύουμε στις 12 τρώμε στις 2 μ.μ.

Κυριακή 10 Νοέμβρη 2019

Κατάληψη ΛΚ37