ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ NO PASARAN! ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΚ37

 

Απέναντι στην κρατική καταστολή

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ

NO PASARAN!

Against state repression

NO TRUCE NO SURRENDER

Athens, Squat L.K. 37

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.