Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για την ανοικοδόμηση της κατάληψης Libertatia

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για την ανοικοδόμηση της κατάληψης Libertatia
Σάββατο 10 Μαρτίου  21:00 (Γεωπονία ΑΠΘ)

Κατάληψη ΛΚ37