ΚΡΑΤΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κατω τα χέρια σας από την Mundo Nuevo

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΚΑΜΙΆ ΠΑΡΆΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΆ ΑΝΑΚΩΧΉ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ MUNDO NUEVO

Κατάληψη ΛΚ37