ΚΡΑΤΟΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κατω τα χέρια σας από την Mundo Nuevo

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΜΙΆ ΠΑΡΆΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΆ ΑΝΑΚΩΧΉ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ MUNDO NUEVO