Αλληλεγγύη στην κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου στο Μαρούσι

Από το κατειλημμένο έδαφος της Λέλας Καραγιάννη 37 

Αλληλεγγύη και δύναμη

στην κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου στο Μαρούσι

Κατάληψη ΛΚ37