Αλληλεγγύη στην κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου στο Μαρούσι

Από το κατειλημμένο έδαφος της Λέλας Καραγιάννη 37  Αλληλεγγύη και δύναμη στην κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου στο Μαρούσι