Συντροφική κουζίνα στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Συντροφική κουζίνα

στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Κυριακή 29 Σεπτέμβρη 2019

Μαγειρεύουμε στις 12 – Τρώμε στις 3 μ.μ.

Κατάληψη ΛΚ37