ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ NO PASARAN! ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΚ37

 

Απέναντι στην κρατική καταστολή

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ

NO PASARAN!

Against state repression

NO TRUCE NO SURRENDER

Athens, Squat L.K. 37

Κατάληψη ΛΚ37