ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37

ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΗ 2019 5-8 μ.μ. (5η συνάντηση)

Κατάληψη ΛΚ37